Zastępstwa w dniu 01.06.2023 czwartek
Magdalena Antoniak
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 dTp(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 2 dTp(1) - Przeniesiona   A.Klepacz ze środy 31.05 z lekcji 8
4 3 bTp(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
5 4 dTp(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 1 eTp(1) - Klasa na wycieczce    
7 1 eTp(1) - Klasa na wycieczce    
8 1 dTp(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 paB R. Izydorczyk  
6 2pA I. Opoka  
       
Roman Izydorczyk
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 aTp(2) - Uczniowie przychodzą później    
       
Dariusz Karaszewski
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 eTp - Klasa na wycieczce    
3 1 eTp - Klasa na wycieczce    
4 3 cTp - Uczniowie przychodzą później    
5 1 cTp - Zajęcia zorganizowane   S.Bawoł centrum multimedialne
6 4 bTp - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 4 bTp - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 poB K. Jarema  
3 poA B. Mackiewicz  
       
Paweł Kazimierski
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 dTp - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 dTp - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Bożena Kędzierska
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 BSp - Uczniowie przychodzą później    
4 2 BSp - Uczniowie przychodzą później    
5 4 bTp - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 3 aTp - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 1pA A. Klepacz  
       
Dorota Kozłowska
lekcja opis zastępca uwagi
2 4 aTp - Uczniowie przychodzą później    
3 3 aTp - Uczniowie przychodzą później    
4 1 dTp - Zajęcia zorganizowane   I.Opoka matematyka
5 2 cTp - Przeniesiona   H.Kosmala z lekcji 7
6 2 cTp - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 paA B. Łobaza  
4 paA J. Olszewski  
       
Bartosz Kulig
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 cTp(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 cTp(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 4 aTp - Uczniowie przychodzą później    
4 4 aTp - Uczniowie przychodzą później    
7 2 BSp - Przeniesiona   Z.Kałwak z lekcji 2
8 3 aTp - Przeniesiona   B.Kulig przenies. na 29.05 na lekcję 5
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 poA P. Kazimierski  
2 poA R. Pijanowski  
7 poB P. Matejczuk  
       
Bogdan Mackiewicz
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 dTp(1) - Uczniowie przychodzą później   B.Mackiewicz przen. na 30.05 na lekcję 4
8 3 bTp(1) - Przeniesiona   B.Mackiewicz na lekcję 0
       
Joanna Musiej-Ząbkiewicz
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 cTp(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 cTp - Uczniowie przychodzą później    
4 4 cTp - Przeniesiona   H.Kosmala z lekcji 5
5 3 dTp(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 4 dTp(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 4 dTp(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 cTp(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 paB A. Szpilakowski  
4 1pB A. Zaremba  
7 paB R. Izydorczyk  
       
Jacek Olszewski
lekcja opis zastępca uwagi
6 3 dTp - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Robert Pijanowski
lekcja opis zastępca uwagi
8 4 bTp - Uczniowie zwolnieni do domu   R.Pijanowski przen. na wtorek 06.06 na lekcję 6
       
Katarzyna Raba
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 eTp(1) - Klasa na wycieczce    
2 2 aTp(2) - Zajęcia zorganizowane   S.Bawoł centrum multimedialne
3 2 aTp(2) - Przeniesiona   C.Zaruski z lekcji 5
5 4 dTp(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 1 aTp(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 1pA J. Olszewski  
7 1pA H. Kosmala  
       
Ewa Sebastiańska
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 BSp - Uczniowie przychodzą później    
5 3 bTp(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 4 aTp(1) - Przeniesiona   Z.Kałwak z lekcji 5
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 1pA A. Jarzębicka  
       
Jarosław Sikorski
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 dTp(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 4 dTp(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 4 dTp(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 4 dTp(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 paB P. Matejczuk  
6 poA B. Mackiewicz  
       
Katarzyna Skąpska
lekcja opis zastępca uwagi
4 4 bTp - Uczniowie zwolnieni do domu    
5 1 eTp - Klasa na wycieczce    
6 1 aBS - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Sandra Stachura
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 cTp(2) - Złączenie grup   J.Klimkowski pracownia systemów
5 2 dTp(1) - Złączenie grup   B.Mackiewicz pracownia aplikacji
6 3 bTp(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 bTp(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 aTp(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 1pA A. Klepacz  
6 paA A. Klepacz  
       
Ewa Sułkowska
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 aTp - Uczniowie zwolnieni do domu   E.Sułkowska przenies. na 30.05 na lekcję 6
       
Magdalena Szpara-Dyduch
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 cTp(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 2 dTp(2) - Przeniesiona   A.Klepacz ze środy 31.05 z lekcji 8
5 3 aTp - Uczniowie przychodzą później    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 1pA A. Jarzębicka  
       
Jarosław Zając
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 dTp - Uczniowie przychodzą później    
2 3 aTp - Uczniowie przychodzą później    
3 4 bTp - Uczniowie zwolnieni do domu    
4 3 aTp - Uczniowie przychodzą później    
5 1 aBS - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 1 bTp - Zajęcia zorganizowane   S.Bawoł centrum
7 3 cTp - Przeniesiona   gr1 do domu, gr2 A.Zaremba z lekcji 8
8 1 eTp - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 2pA E. Sułkowska  
7 2pA D. Kozłowska  
       
Artur Zaremba
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 dTp(2) - Uczniowie przychodzą później   A.Zaremba przen. na 30.05 na lekcję 4
2 3 dTp(2) - Uczniowie przychodzą później   A.Zaremba przen. na 31.05 na lekcję 3
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 poB J. Klimkowski  
       
Cezariusz Zaruski
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 aTp(2) - Uczniowie zwolnieni do domu   C.Zaruski na lekcję 3
6 1 cTp - Przeniesiona    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN